Stressens påverkan

Stress inför att vittna i domstol

Brottsligheten i Sverige har blivit allt grövre de senaste åren. Det förekommer även fall där vittnen blir hotade till tystnad. Om du har fått en delgivning och är kallad som vittne i ett brottmål är det lätt att känna stress och oro. Det kan kännas mycket värre än en delgivning från ett inkassobolag för stora skulder som förfallit.

Så fort delgivningen från domstolen damp ner i brevlådan kände du kanske den där klumpen i magen. Det är inte ovanligt att stressen påverkar dig. Men det är viktigt att du försöker hantera din stress för att få kontroll över situationen igen. Ta gärna kontakt med aktörer som Brottsofferjouren om du vill ha hjälp och stöd inför att vittna. Kom ihåg varför du är kallad att vittna och att du gör en insats för rättsvisan. Om du känner dig väldigt stressad och rädd finns även möjlighet att få vittna via länk eller från ett rum utanför rättssalen.

Stressens påverkan

Du kanske också gillar...