Hur stress påverkar din hjärna - Madhumita Murgia

Nya Inlägg

Naturen – en urkälla som hjälper vid stresshantering

I dagens hektiska och teknologiska samhälle stressas vi lätt och många faktorer kan bidra till att man blir mer stressad. Stress kan i många fall …

Skapa ekonomisk trygghet i vardagen och minska stress

Om du är stressad över olika vardagssituationer och du inte riktigt vet hur du ska göra för att få ner stressnivån finns det några bra …

Motverka stress med ljuva dofter

Stress är så vanligt idag att många människor nästan känner sig vana vid det. Tyvärr är det skadligt för både din fysiska och psykiska hälsa …

Det ständiga dilemmat

Med livet följer alltid såväl positiva som negativa aspekter. Stress har förmågan att förena dessa på ett tämligen unikt sätt. Denna för människan biologiska drift …

Hjärnan hänger inte med

Vårt stressystem är inte alls anpassat efter vårt moderna samhälle. Till stora delar har vår hjärna inte förändrats mycket sedan stenåldern, och vår s

Öka motståndskraften mot stress

Genom att förstå en del av hjärnans mekanismer blir det lättare att hantera den stress du upplever och utsätts för. Med olika typer av verktyg blir de

Hjälp dig själv minska stressen

Ditt förhållande med dig själv är också avgörande för hur stressnivåerna ser ut i ditt liv och hur du hanterar dem. Ju mer du vet om dig själv och vad

Aptitregleringen påverkas av stress

Vid akut stress, om du till exempel står framför en publik och ska hålla ett föredrag, minskar aptiten då kroppen helt enkelt inte har tid att vara hu

Priming kan stötta dina kostval

Begreppet ”priming” innebär hur vi, ofta omedvetet, blir påverkade i våra beslut och handlingar. Det handlar till exempel om hur sötsaker som är utpla

Stresshantering från naturen

Att ta hjälp av naturen, och i synnerhet skogen, för att koppla av och minska stress är både välbeprövat och numera även bevisat av forskningen. Begre

Kontakta oss

    Vårt galleri