Hur stress påverkar din hjärna - Madhumita Murgia

Nya Inlägg

Hjärnan hänger inte med

Vårt stressystem är inte alls anpassat efter vårt moderna samhälle. Till stora delar har vår hjärna inte förändrats mycket sedan stenåldern, och vår s

Öka motståndskraften mot stress

Genom att förstå en del av hjärnans mekanismer blir det lättare att hantera den stress du upplever och utsätts för. Med olika typer av verktyg blir de

Hjälp dig själv minska stressen

Ditt förhållande med dig själv är också avgörande för hur stressnivåerna ser ut i ditt liv och hur du hanterar dem. Ju mer du vet om dig själv och vad

Aptitregleringen påverkas av stress

Vid akut stress, om du till exempel står framför en publik och ska hålla ett föredrag, minskar aptiten då kroppen helt enkelt inte har tid att vara hu

Priming kan stötta dina kostval

Begreppet ”priming” innebär hur vi, ofta omedvetet, blir påverkade i våra beslut och handlingar. Det handlar till exempel om hur sötsaker som är utpla

Stresshantering från naturen

Att ta hjälp av naturen, och i synnerhet skogen, för att koppla av och minska stress är både välbeprövat och numera även bevisat av forskningen. Begre

Sammanfattande ord

Stress är ett tillstånd som i små mängder kan vara positivt men som lätt kan övergå till negativ och långvarig påverkan. Då våra stressystem fortfaran

Kontakta oss

    Vårt galleri