Hur får vi fram den där oväntade kraften inom oss?

Vi känner alla till när vi oundvikligt genomför något som i vanliga fall inte skulle komma på fråga. Den kan vara när någonting ska firas, en olycka eller när en känslostorm träder i kraft. Hur det här i praktiken går till är svårt att ge ett entydigt svar på men det är när allt kommer omkring något som vi alla har inom oss.

Den sammanfallande länken

Människan är unik. Vi är alla individer i en kollektiv värld där egentligen ingenting kan falla åt slumpen. Precis som för alla andra levande organismer har även naturen sin gång i vårt specifika fall. Det går inte att bortse från det faktum att vi skiljer oss åt i flera avseenden men att vi i slutändan skapar en gemensam produkt.

Det finns en biologisk drift inom oss alla som kallas stress. Denna kan uppenbara sig på en rad olika sätt och gemene man reagerar olika på densamma. Den gemensamma nämnaren är att stress ofta uppenbarar sig på ett omedvetet plan där personen i fråga inte hinner reflektera över hur han eller hon ska reagera på utslaget.

I grund om botten är stress en fråga om överlevnad. Historiskt sett har den hjälpt mänskligheten att föra sina gener vidare. Den har skapat den där extra växeln för att vi överhuvudtaget har kunnat genomföra någonting svårt eller utmanande. För 100.000 år sedan handlade det allt som oftast om att undvika faror som krävde fysisk ansträngning. Det här har i dagens samhälle ersatts av mer moderna handlingar.

Skalans vändpunkt

Stress förknippas inte sällan med någonting negativt. Det har av olika anledningar fått en tämligen destruktiv stämpel i samhället. När någon exempelvis mår dåligt relateras det här allt som oftast till stress. Människan har därmed också en naturlig förmåga att koppla det här till negativa aspekter såsom magsår, hjärtproblem, trötthet och utmattning. Den kan även avslöjas i form av fysiska reaktioner såsom utslag, nagelsvamp eller andra kroppsliga besvär. Vad gäller hudåkomman svamp handlar det allt som oftast om en förökning av den redan på kroppen naturliga svampen. Detta uppstår inte sällan i olika veck såsom ljumskar, bröst och skinkor. Det grundar sig ofta i infektioner eller andra skador på huden. Det här kan effektivt behandlas genom olika produkter som kan hittas på Apotek Hjärtat.

Det går trots allt även att sätta en positiv prägel på fenomenet stress. Denna uppstår naturligt i kroppen även inför den där fotbollsmatchen eller föredraget som kommer vinna jackpot.

När allt kommer omkring gäller det att hitta en balans för att ett jämviktsläge ska uppstå. Det här gäller för såväl de små som stora händelserna i livet. Att välja kampen eller flykten behöver därmed inte vara särskilt svårt.

Du kanske också gillar...